Srnčí zvěř, Pavel SCHERER

IG FB home kontakt

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Nabídka  

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Nabídka  Home - Nabídka - www.scherer.cz
Úvodní stránka  Nabídka  

Nabídka

Vydavatelská činnost
Kniha Srnčí zvěř III.

Kniha SRNČÍ ZVĚŘ III. - výživa, její význam pro mysliveckou praxi, fenomén parožení je posledním dílem monografické trilogie o srnčí zvěři. Kniha je členěna do osmi obsáhlých kapitol a čtyřiceti devíti systematicky seřazených podkapitol.

Výpravná publikace, vydaná v září 2017 (vlastním nákladem), je reprezentativní obrazovou publikací, která se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Smyslem jejího vydání je podat komplexní informace o biologii, etologii a fyziologii srnčí zvěře a primárně vyvrátit mýty a dogmata, která se bez kritického zkoumání předávala z jedné myslivecké generace na generaci následující. Kniha je cíleně zaměřena do nejvíce diskutované a stále aktuální oblasti myslivecké praxe - výživě a jejího významu pro mysliveckou praxi. Tato publikace pomůže čtenáři získat správný náhled na celou problematiku výživy a zejména pomůže doplnit odborné vědomosti a znalosti z této myslivecky nejvýznamnější oblasti, která se v dnešní době stává předmětem mnoha dohadů a diskusí o jejím významu.

Druhá polovina knihy se věnuje úzce specializované oblasti – vývojovému cyklu srnčích parůžků a všem jeho biologickým souvislostem. Kromě růstu, vytloukání a shazování je zde vysvětlen i složitý cévní a nervový systém ve vztahu k růstu parůžků a další fyziologické jevy s vývojem tohoto citlivého a hormonálně řízeného útvaru spojené. Kapitola „fenomén parožení „ je pro mysliveckou praxi velkým přínosem, neboť v ní čtenář nalezne odpovědi na dosud nevyjasněné otázky, které se často vykládaly podle zastaralých názorů a které dlouhou dobu stály na vratkých pilířích hypotéz.

Mimo výše uvedené kapitoly se kniha věnuje i stupňům a tvarům srnčích parůžků, patologickým formám reprodukce, osvětě o srnčatech a příčinám snížení stavů srnčí zvěře a faktorům, které populaci ovlivňují.

 

Rozsahem 312 stran a více než 900 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické odborné dílo zaměřené na toto téma.

Kniha je vytištěna na kvalitním křídovém papíře s pevnou šitou vazbou formátu A4.

Knihu je možné objednat zde i s věnováním autora.

Prodejní cena publikace je 890 Kč + 200 Kč poštovné a balné.

Pro Slovenskou republiku a ostatní státy činí poštovné a balné 450 Kč.

 

Recenzní posudek

Publikační a osvětová činnost Pavla Scherera je vyčerpávajícím výstupem z permanentního monitoringu včetně sedmnáctiletého výzkumu, biologie a etologie srnčí zvěře v privátních chovných zařízeních, které byly a jsou dotovány pouze z vlastních prostředků. Díky entuziasmu Pavla Scherera a jeho rozsáhlým odborným znalostem se myslivcům dostávají prostřednictvím besed, odborných mysliveckých periodik a tří tematicky navazujících publikací o srnčí zvěři, informace a poznatky, které byly donedávna obklopeny dohady, ale byly velmi často i „bílými místy“ v biologii srnčí zvěře, které se prezentovaly takovou formou, která se často vzdalovala reálnému myšlení. Už z tohoto důvodu byla a je práce cílená do optimalizace chovu srnčí zvěře v kulturních krajinách Čech, Moravy a Slezska více než potřebná. Autor, odborně vzdělaný myslivec a chovatel, poznal v myslivecké praxi v mnoha honitbách řadu problémů pramenících z neznalosti genetiky, biologie, etologie, fyziologie zažívání přežvýkavé zvěře a faktorů ovlivňujících vývoj paroží jelenovitých. Proto se autor zaměřil na odstranění těchto překážek výzkumem srnčí zvěře a jeho veřejnou prezentací pro myslivce. 

Třetí díl monografické trilogie je členěn do osmi obsáhlých kapitol. Recenze kapitol je více než pozitivní a proto bude omezena pouze na hlavní přínosy publikace. 

 Výživa srnčí zvěře a její význam pro mysliveckou praxi je kapitolou, která je právem zařazena na první místo. Závěry kapitoly doporučující každodenní přikrmování zvěře jadrným krmivem vychází především z nezbytné potřeby zvěře, která trpí zejména po sklizni obilovin nedostatkem energeticky bohatého krmiva. Autor mimo jiné popisuje receptury směsí, které jsou sestavovány tak, aby nahradily součásti potravy, která už zvěři v přirozené potravní nabídce trvale chybí. 

Vývojový cyklus srnčích parůžků je popsán takovým způsobem, že je naprosto zřejmé, které vnitřní a vnější faktory vývoj ovlivňují a jakým podílem. Autor se zaměřil na objasnění zejména těch fází vývoje, které se velmi často vykládají podle zastaralých názorů. K jejich odstranění tato publikace bez nadsázky přispěje.

Patologické formy reprodukce srnčí zvěře nejsou v přírodě výjimkou, a přesto je myslivci zjišťují jen náhodně. Autor popsal a profesionálně zdokumentoval fotografickým seriálem řadu patologických případů, které dosud nebyly v takovém rozsahu nikde publikovány. 

Kapitoly o srnčatech jsou velkou výzvou pro myslivce, aby osvětou ve školách, ale i cílenou osvětou na skupiny všech návštěvníků přírody, vysvětlovali, že pojem „opuštěné srnče“ je spíše velkou výjimkou než pravidlem.

Autor se zabývá i příčinami snižování početních stavů srnčí zvěře působené negativními faktory. Zdůrazňuje, že jsou zásadním problémem rozvoje a mnohdy stability populací. 

Texty jednotlivých kapitol nepostrádají vysokou odbornou úroveň, a přesto jsou takovým sdělením autora, které bude srozumitelné téměř všem myslivcům. 

Mimořádné ocenění si zaslouží tisíce fotografií ze života srnčí zvěře, které většina myslivců spatří poprvé, protože skrytý život srnčí zvěře jim tyto poznatky neposkytne. Některé fotografie si právem zaslouží nejvyšší ocenění, protože dokumentují takové detaily života srnčí zvěře, které dosud nikdo neprezentoval.

Práce Pavla Scherera, obětavého myslivce a milovníka srnčí zvěře si zaslouží být příkladem a zároveň i výzvou pro všechny myslivce, lesníky, zemědělce, ochránce přírody, zoology, veterináře, ekology, pracovníky státní správy, ale i pro laickou veřejnost: 

„…važme si této doby, kdy ještě v polích a lučinách, lesích a horských loučkách vídáme krásnou srnčí zvěř; važme si těch, kteří se o ni starají a odborníků, kteří obětovali mnohé jenom proto, aby všem poskytli ty nejcennější informace jak tento klenot českomoravské a slezské přírody uchovat i pro další generace; mezi ně patří právem autor a dobrý myslivec Pavel Scherer, kterému tímto děkuji za sebe i všechny, které srnčí zvěř okouzlila.“ 

 

 

Prof. Ing. Miloslav Vach, CSc

 

 

 

Kniha Srnčí zvěř III.
Ukázka

AKCE!!! Objednejte kompletní trilogii Srnčí zvěř za zvýhodněnou cenu

AKCE!!! Objednejte kompletní trilogii Srnčí zvěř za zvýhodněnou cenu 2 350 kč + 250 Kč poštovné a balné. S věnováním autora.

AKCE!!! Objednejte kompletní trilogii Srnčí zvěř za zvýhodněnou cenu
Ukázka

Repliky světových srnců

Cena za kus jedné repliky je 5.400 Kč + 450 Kč poštovné a balné (možnost zakoupit zlatou medaili za cenu 350 Kč)

Repliky světových srnců
Ukázka

Medaile bronz, stříbro, zlato s portrétem světového srnce Jůlínka

Cena za kus 350 Kč + 70 Kč poštovné 

Medaile bronz, stříbro, zlato s portrétem světového srnce Jůlínka
Ukázka

Srnčí zvěř II.

Kniha „Srnčí zvěř II. – abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku“ je přirozeným pokračováním velmi úspěšné publikace „Srnčí zvěř I. – odhad věku a zásady průběrného odstřelu“, kterou v roce 2012 vydal autor vlastním nákladem.  Kniha je cíleně zaměřena do stále aktuální a často vyhledávané oblasti myslivecké praxe, do oblasti abnormálních srnčích parůžků a příčin jejich vzniku. Výpravná publikace, vydaná v listopadu 2014 vlastním nákladem, se věnuje obrovské škále tvarových variabilit, jejich definicím a zejména pak jednotlivým možným příčinám jejich vzniku.

V publikaci se každý milovník srnčí zvěře a zejména pak milovník abnormalit doslova pokochá řadou naprosto jedinečných a zcela unikátních srnčích trofejí s různými deformacemi a rozličnými tvarovými odchylkami, které, vznikly následkem různých příčin v době jejich vývoje, zejména pak mechanickým poraněním parůžků v době jejich růstu.

V třiceti dvou systematicky seřazených podkapitolách je obrazovou formou zachyceno a vysvětleno, jak k těmto anomáliím a trofejovým deformacím dochází a jaké jsou jejich možné příčiny.

Kniha přináší do současné myslivecké praxe spoustu nových, dosud nepublikovaných poznatků a vyvrací mýty a dogmata z myslivecké praxe, které byly po desetiletí generalizované a jejichž platnost pozbývá obecného charakteru.

Kniha „Srnčí zvěř II.“ je výpravná publikace, která se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Rozsahem 328 stran a více než 950 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické dílo zaměřené na toto téma.

Počet stran 328, 6 kapitol, 42 podkapitol, 950 autentických fotografií, pevná šitá vazba, kvalitní křídový papír, formát A4.

 

Knihu je možné objednat zde i s věnováním autora.

Prodejní cena publikace je 890 Kč + 200 Kč poštovné a balné.

Pro Slovenskou republiku a ostatní státy činí poštovné a balné 450 Kč.

 

Recenzní posudek

Nová kniha „Srnčí zvěř II“ od Pavla Scherera je přirozeným pokračováním velmi úspěšné publikace téhož autora „Srnčí zvěř I. Odhad věku, zásady průběrného odstřelu“. Tentokráte se jedná o díl věnovaný především abnormalitám srnčích parůžků a příčinám jejich vzniku. Tato problematika je u našich myslivců obzvláště oblíbená a diskutovaná, protože srnčí zvěř je již po dlouhá desetiletí v popředí jejich zájmů. Koneckonců tradice české myslivosti, stejně tak jako např. na Slovensku, v Německu či Rakousku, je založena mimo jiné i na velmi silném a hluboce zakořeněném kultu trofeje. Autor Pavel Scherer, obdobně jako u prvního dílu, využil své bohaté zkušenosti chovatele srnčí zvěře a navíc se mu podařilo shromáždit unikátní fotografický materiál, který tvoří základní kostru knihy. Publikace tak především představuje jedinečný obrazový atlas různých typů srnčích parůžků, které jsou kromě např. různých mechanických poranění, hormonálních a fyziologických poruch či parazitárních onemocnění, výsledkem neobyčejné variability parožení této zvěře.

Velmi podstatnou součástí publikace jsou i kapitoly věnované měrné hmotnosti a mechanickým vlastnostem parožní a lebeční tkáně srnčí zvěře. Tyto kapitoly možná nebudou pro některé čtenáře tak atraktivní jako úvodní části, o to více jsou však důležité. Vlastnosti nejen paroží, ale i lebky totiž dosti zásadním způsobem ovlivňují CIC metody hodnocení trofejí. V této souvislosti za největší přínos knihy považuji kapitolu „Nekalé praktiky při manipulacích s trofejemi“. Pavel Scherer se zde odvážil konstatovat a doložit skutečnosti, které jsou sice „veřejným tajemstvím“, ale o kterých se raději moc nemluví. Text této kapitoly naznačuje, že podvody při úpravách trofejí jsou asi běžnější než se obecně myslí. V této souvislosti se pak nabízí otázka, jakou cenu má honba za medailovými „kapitálními“ trofejemi a zda daleko vyšší hodnotu nemá „pouhý“ zážitek z lovu. Odpověď však nechám na čtenářích knihy.  

Publikace je uzavřena osobním vzpomínáním autora na jeho oblíbeného srnce Jůlínka a autorovými zkušenostmi s imobilizací srnčí zvěře v kapitole „Rekordní trofej českého srnce (genetika nebo náhoda ?)“.   

Závěrem lze tuto publikaci doporučit k prostudování, protože zvláště ve spojení s prvním dílem představuje téměř ucelený obraz současných mysliveckých znalostí o srnčí zvěři. Tato publikace je značným přínosem pro mysliveckou praxi a zcela jistě by neměla chybět v žádné knihovně českého či slovenského myslivce.

 

V Praze, 22. září 2014

 

prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

 

 

Srnčí zvěř II.
Ukázka

Kniha Srnčí zvěř I.

Je nejrozsáhlejší obrazová monografie, kterou v roce 2012 vydal autor vlastním nákladem. Kniha se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Smyslem jejího vydání bylo podat komplexní informace o biologii srnčí zvěře a primárně vyvrátit mýty a dogmata, která se bez kritického zkoumání předávají z jedné myslivecké generace na generaci následující. Kniha je cíleně zaměřena do nejvíce diskutovaných a stále aktuálních oblastí myslivecké praxe. Věnuje se reprodukci, etologickým a sociálním aspektům, příčinám vzniku asymetrických parůžků a faktorům, které je ovlivňují, genetice, základním podmínkám chovu, odhadu věku živé a ulovené srnčí zvěře a správným zásadám průběrného odstřelu. Rozsahem 332 stran a více než 1000 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické odborné dílo.

Počet stran 332, 10 kapitol, 1025 autentických fotografií, pevná šitá vazba, formát A4.

Knihu je možné objednat zde i s věnováním autora.

Prodejní cena publikace je 890 Kč + 200 Kč poštovné a balné.

Pro Slovenskou republiku a ostatní státy činí poštovné a balné 450 Kč.

Video ze křtu knihy zde.

 

Recenzní posudek

Předkládaná publikace je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaným jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Je nutno ocenit především fakt, že veškerá pozorování jsou podložena systematicky vedenými záznamy a pečlivě zdokumentována fotografickým materiálem. Autor se věnuje problematice srnčí zvěře velmi aktivně dlouhou dobu a na úrovni práce je to znát. Práce přináší celou řadu nových, dosud nepublikovaných, poznatků o srnčí zvěři. Využívá rozsáhlého faktografického materiálu a porovnává výsledky vlastních šetření v rámci výzkumných prací s publikacemi a poznatky našich i zahraničních autorů zabývajících se studiem srnčí zvěře. Vyzdvihnout je třeba rozsáhlou fotografickou dokumentaci autorovy práce se srnčí zvěří. V podstatě se tímto předkládaná kniha stává obrazovou publikací umožňující i široké interesované veřejnosti nahlédnout do méně známých oblastí života a životních projevů srnčí zvěře a plně pochopit autorovy závěry prezentované v textové části knihy.

Je skutečností, že výzkum v soukromém zájmovém chovu není možné provádět se statisticky významným počtem sledovaných jedinců. Je to však jediná cesta jak dlouhodobě sledovat vývoj konkrétního jedince v jednotlivých fázích života a v závislosti na ročních obdobích. Autorovy poznatky vyplývající z jeho mnohaleté systematické práce se srnčí zvěří drženou v zajetí lze bezpochyby aplikovat v myslivecké praxi a přenést na volně žijící srnčí zvěř.

Schererovu práci lze považovat za průkopnickou a je bezpochyby značným přínosem pro mysliveckou praxi v chovu srnčí zvěře. Z těchto důvodů je žádoucí, aby byla vydaná a stala se tak součástí české myslivecké odborné literatury.

 

Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.

Kniha Srnčí zvěř I.
Ukázka

O srnčí zvěři – VYPRODÁNO

Je výpravnou publikací, kterou v roce 2009 vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce v Kostelci nad Černými lesy společně s autorem.

Kniha se svým pojetím zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři a primárně ukazuje na záludnosti a úskalí, které myslivce v terénní praxi často provázejí a chybně ovlivňují.  Publikace je cíleně zaměřena do nejvíce diskutovaných a stále aktuálních oblastí naší myslivecké praxe a přináší nejnovější poznatky z oblasti biologie a etologie srnčí zvěře. Mimo spousty zajímavých kapitol se také věnuje fenoménu parožení  (cílem je vysvětlit složitý cévní a nervový systém ve vztahu k růstu parůžků - od ronění, mineralizaci až po shození). Vypovídající hodnotou monografie je rozsáhlá kapitola o abnormalitách srnčích parůžků a příčinách jejich vzniku.

Kniha získala v roce 2010 Uměleckou cenu Českomoravské myslivecké jednoty v oblasti odborné literatury a byla přeložena do dvou světových jazyků (němčina, angličtina). 

Počet stran 192, 10 kapitol, 550 autentických snímků, pevná šitá vazba, formát A4.

Publikace O srnčí zvěři byla přeložena do dvou světových jazyků – angličtiny a němčiny. 

 

 

 

Recenzní posudek

Pod uvedeným názvem vydali pánové Pavel Scherer a Jan Dvořák knihu, kterou mohu rád a s čistým svědomím doporučit k přečtení (anebo spíš k prostudování a pochopení) všem našim myslivcům.

Jednak proto, že srnčí zvěř je naší nejhojnější trofejovou zvěří, s níž se každý myslivec dříve nebo později setkává, jednak pro její krásu si jí také většina našich myslivců zamilovala, a konečně proto, že s chovem tohoto významného druhu zvěře jsou spojeny mnohé nedoložené údaje předávané většinou při sdělování osobních poznatků dalším myslivcům, kteří je následně zase předávají bez ověření dál jiným posluchačům. Tak se mnohdy řetězově dostávají informace mezi nemysliveckou a navíc i mysliveckou veřejnost, která pak má o některých aspektech chovu této naší zvěře zkreslené představy, a to i přesto, že na mysliveckých kurzech, neřku-li na odborných školách, jsou přednášeny informace doložené z dlouholetých zkušeností většinou na slovo vzatých mysliveckých odborníků - znalců a chovatelů srnčí zvěře. Například J. Nečase, J. Lochmana či M. Vacha, abych jmenoval pouze jejich dosud dostupné publikace.

Právě uvedená kniha podává údaje z biologie srnčí zvěře opřené o její praktická pozorování v zajetí i ve volnosti a zvláště pak o růstu a kvalitě srnčích parůžků včetně mnoha nových informací týkajících se výčtu a důvodů vzniku jejich abnormalit. Odborné texty jsou doplněny množstvím fotografií, které tyto texty vhodně doplňují a nenechávají nikoho na pochybách o správnosti popisovaných skutečností. Pro úplnost doplňuji názvy kapitol, do nichž je kniha rozvržena: Reprodukce srnčí zvěře - Některé negativní faktory ovlivňující zdravotní stav srnčí zvěře - Fenomén parožní - Stupně a tvary srnčích parůžků - Příčiny vzniku nerovných parůžků - Specifická hmotnost parožní hmoty srnců - Vliv výživy na tvorbu srnčích parůžků - Abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku - Odhad věku srnčí zvěře před ulovením a po něm.

Znovu zdůrazňuji, že texty v knize vhodně doplněné o množství fotografického materiálu jsou nejen čtivé, ale také poučné a že by se s uvedenou knihou vydanou nedávno v nakladatelství Lesnická práce, s.r.o. v Kostelci nad Černými lesy měli seznámit všichni chovatelé srnčí zvěře, jichž je mezi námi - myslivci naprostá většina.

 

Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc

 

 

O srnčí zvěři – VYPRODÁNO
Ukázka


Přednášková činnost

Přednášky s obrazovou prezentací jsou zaměřeny do nejvíce diskutovaných a stále aktuálních oblastí naší myslivecké praxe a přináší nejnovější poznatky z oblasti biologie a etologie srnčí zvěře.  Přednáška se věnuje mimo jiné oblasti i fenoménu parožení  (cílem je vysvětlit složitý cévní a nervový systém ve vztahu k růstu parůžků – od ronění, mineralizaci až po shození). Dále se věnuje reprodukci srnčí zvěře, genetice, zásadám průběrného odstřelu a v neposlední řadě oblasti výživy. Přibližně polovina časového rozsahu přednášky je věnována klíčové oblasti naší myslivecké praxe – odhadu věku živé a ulovené srnčí zvěře. Ucelené soubory a množství obrazového materiálu výstižně demonstrují popisované skutečnosti a nenechají nikoho na pochybách o jejich správnosti.

Na přednášce jsou k vidění chronologicky seřazené vývojové řady kapitálních srnců, včetně „světového“ srnce Jůlínka, který v pátém roce dosáhl na fenomenálních 220 b. CIC. 

Přednášky nejsou nijak časově limitovány. Vlastní přednáška trvá přibližně 2,5 hodiny, další 0,5–1 hodinu bývá obvykle diskuze. Cílovou skupinu tvoří zejména organizační složky ČMMJ, Myslivecká sdružení a uživatelé honiteb.

Za přednášku je standardně účtováno 5000 Kč + 10 Kč/1 Km jako cestovní náklady (platba je po skončení přednášky na základě vystavení daňového dokladu). Počítač a projektor je vlastní, je nutno zajistit promítací plátno a vhodné prostory.

Na přednášce je možno zakoupit knižní tituly: Srnčí zvěř I. 890Kč, Srnčí zvěř II. 890Kč a Srnčí zvěř III. 890Kč + 200 Kč poštovné

Samozřejmostí je možnost doplnit knihy věnováním autora.

Součástí přednáškové činnosti a osvěty u veřejnosti je několik vystoupení v televizních pořadech, např. Česká televize – Lidé i přes varování myslivců odnášejí malé srnce z lesa, Česká televize – Nejsilnější srnec na světě žije na moravské statku, Česká televize – Tisíc let české myslivosti, Český rozhlas a další.

 

 

Přednášková činnost
Detail

Nově v prodeji - Replika trofejově nejsilnějšího srnce světa zájmového chovu Jůlínka
(5 let - 223 bodů CIC)

odkaz na video VIDEO

Hmotnost repliky s lebkou 750–800 g, objem parůžků 345 cm3, délka parůžků 26,5 cm

 

Tento význačný srnec, jakož i veškerý obrazový materiál z privátního výzkumu biologie srnčí zvěře je chráněn autorským právem. Jakékoliv kopírování, rozmnožování a šíření, včetně provádění reprodukcí jinou osobou (bez svolení autora) je trestným činem.


cena 5.400 Kč       

objednat ZDE

 

V průběhu osmnácti let výzkumu biologie srnčí zvěře prošlo mým experimentálním chovem několik desítek srnců různých věkových tříd, různých kvalit a parožních potenciálů. Parůžky těch nejsilnějších srnců dosahovaly hodnoty zlaté medaile. Pouze ale jeden srnec byl po stránce trofejové naprosto výjimečný a svými parametry, resp. parametry svých parůžků, převyšoval všechny ostatní jedince. Jmenoval se Jůlínek . . .

 

Biologickou zvláštností tohoto srnce byla skutečnost, že pocházel z trojčat a kromě toho, že jeho matka kladla tři potomky, byli všichni samčího pohlaví. Biologický otec Jůlínka nebyl ničím zvlášť výjimečný srnec a svými tělesnými resp. trofejovými parametry dosahoval běžného standardu srnců moravskoslezského regionu, kde byl jako srnče odchován. Velkou zajímavostí je, že Jůlinkovi bratři nikdy kapitálních trofejí nedosáhli, a to i přesto, že dostávali stejné krmivo a byli naprosto stejného tělesného rámce a hmotností. Jůlínek v pěti letech dosáhl fenomenálních parožních parametrů a jeho trofej dosáhla úctyhodných 223 bodů CIC. Na základě této skutečnosti byl oficiálně  uznán trofejově nejsilnějším srnce světa zájmového chovu.

Po odvysílání televizních spotů natočených veřejnoprávními televizemi (ČT 1, TV NOVA a TV PRIMA)z mého chovného zařízení, jsem byl několikrát kontaktován různými subjekty a „obchodníky se zvěří“, se zájmem Jůlínka koupit. Nabídky byly vskutku velkorysé. Jedna z nabídek ale byla výjimečná už tím, že přišla z prezidentské kanceláře jednoho velice významného evropského státníka. Jednalo se o vskutku velkorysou částku, která by mi mohla významně pomoci pokrýt náklady spojené s chovem a výzkumem biologie srnčí zvěře, který jsem šestnáct let táhl ze svých úspor. Navzdory této velkorysé nabídce jsem se zachoval jako správný patriot a tuto nabídku odmítl s tím, že se jedná o ryze českého srnce, který by měl i nadále zůstat v České republice. Patriotismus se mi však v této oblasti příliš nevyplatil a jak už to většinou bývá, každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Jůlínek v šesti letech uhynul na prodělanou sepsi v důsledku zlomené bederní končetiny…

Více informací o tomto „světovém“ srnci, jeho vývojových řadách parůžků, jeho bratrech a biologických rodičích je možné se dočíst v prvním a třetím díle knižní trilogie o srnčí zvěři – Srnčí zvěř I. a Srnčí zvěř III.

 

Novinka!
Detail

Vzorkovnice chrupu srnčí zvěře. Chronologická stupnice opotřebení chrupu srnčí zvěře
v závislosti na věku jedince.

Nenahraditelný pomocník pro přibližný odhad věku ulovené srnčí zvěře.

 
cena 3.600 Kč     

Objednat ZDE

Vzorkovnice chrupu srnčí zvěře
Detail


Partneři