Srnčí zvěř, Pavel SCHERER

IG FB home kontakt

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Úvodní stránka Vydavatelská činnost Srnčí zvěř II.

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Úvodní stránka Vydavatelská činnost Srnčí zvěř II.Srnčí zvěř II. - www.scherer.cz
Úvodní stránka  Srnčí zvěř II. 

Srnčí zvěř II.

Kniha „Srnčí zvěř II. – abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku“ je přirozeným pokračováním velmi úspěšné publikace „Srnčí zvěř I. – odhad věku a zásady průběrného odstřelu“, kterou v roce 2012 vydal autor vlastním nákladem.  Kniha je cíleně zaměřena do stále aktuální a často vyhledávané oblasti myslivecké praxe, do oblasti abnormálních srnčích parůžků a příčin jejich vzniku. Výpravná publikace, vydaná v listopadu 2014 vlastním nákladem, se věnuje obrovské škále tvarových variabilit, jejich definicím a zejména pak jednotlivým možným příčinám jejich vzniku.

V publikaci se každý milovník srnčí zvěře a zejména pak milovník abnormalit doslova pokochá řadou naprosto jedinečných a zcela unikátních srnčích trofejí s různými deformacemi a rozličnými tvarovými odchylkami, které, vznikly následkem různých příčin v době jejich vývoje, zejména pak mechanickým poraněním parůžků v době jejich růstu.

V třiceti dvou systematicky seřazených podkapitolách je obrazovou formou zachyceno a vysvětleno, jak k těmto anomáliím a trofejovým deformacím dochází a jaké jsou jejich možné příčiny.

Kniha přináší do současné myslivecké praxe spoustu nových, dosud nepublikovaných poznatků a vyvrací mýty a dogmata z myslivecké praxe, které byly po desetiletí generalizované a jejichž platnost pozbývá obecného charakteru.

Kniha „Srnčí zvěř II.“ je výpravná publikace, která se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Rozsahem 328 stran a více než 950 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické dílo zaměřené na toto téma.

Počet stran 328, 6 kapitol, 42 podkapitol, 950 autentických fotografií, pevná šitá vazba, kvalitní křídový papír, formát A4.

 

Knihu je možné objednat zde i s věnováním autora.

Prodejní cena publikace je 890 Kč + 200 Kč poštovné a balné.

Pro Slovenskou republiku a ostatní státy činí poštovné a balné 450 Kč.

 

Recenzní posudek

Nová kniha „Srnčí zvěř II“ od Pavla Scherera je přirozeným pokračováním velmi úspěšné publikace téhož autora „Srnčí zvěř I. Odhad věku, zásady průběrného odstřelu“. Tentokráte se jedná o díl věnovaný především abnormalitám srnčích parůžků a příčinám jejich vzniku. Tato problematika je u našich myslivců obzvláště oblíbená a diskutovaná, protože srnčí zvěř je již po dlouhá desetiletí v popředí jejich zájmů. Koneckonců tradice české myslivosti, stejně tak jako např. na Slovensku, v Německu či Rakousku, je založena mimo jiné i na velmi silném a hluboce zakořeněném kultu trofeje. Autor Pavel Scherer, obdobně jako u prvního dílu, využil své bohaté zkušenosti chovatele srnčí zvěře a navíc se mu podařilo shromáždit unikátní fotografický materiál, který tvoří základní kostru knihy. Publikace tak především představuje jedinečný obrazový atlas různých typů srnčích parůžků, které jsou kromě např. různých mechanických poranění, hormonálních a fyziologických poruch či parazitárních onemocnění, výsledkem neobyčejné variability parožení této zvěře.

Velmi podstatnou součástí publikace jsou i kapitoly věnované měrné hmotnosti a mechanickým vlastnostem parožní a lebeční tkáně srnčí zvěře. Tyto kapitoly možná nebudou pro některé čtenáře tak atraktivní jako úvodní části, o to více jsou však důležité. Vlastnosti nejen paroží, ale i lebky totiž dosti zásadním způsobem ovlivňují CIC metody hodnocení trofejí. V této souvislosti za největší přínos knihy považuji kapitolu „Nekalé praktiky při manipulacích s trofejemi“. Pavel Scherer se zde odvážil konstatovat a doložit skutečnosti, které jsou sice „veřejným tajemstvím“, ale o kterých se raději moc nemluví. Text této kapitoly naznačuje, že podvody při úpravách trofejí jsou asi běžnější než se obecně myslí. V této souvislosti se pak nabízí otázka, jakou cenu má honba za medailovými „kapitálními“ trofejemi a zda daleko vyšší hodnotu nemá „pouhý“ zážitek z lovu. Odpověď však nechám na čtenářích knihy.  

Publikace je uzavřena osobním vzpomínáním autora na jeho oblíbeného srnce Jůlínka a autorovými zkušenostmi s imobilizací srnčí zvěře v kapitole „Rekordní trofej českého srnce (genetika nebo náhoda ?)“.   

Závěrem lze tuto publikaci doporučit k prostudování, protože zvláště ve spojení s prvním dílem představuje téměř ucelený obraz současných mysliveckých znalostí o srnčí zvěři. Tato publikace je značným přínosem pro mysliveckou praxi a zcela jistě by neměla chybět v žádné knihovně českého či slovenského myslivce.

 

V Praze, 22. září 2014

 

prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

 

 

Srnčí zvěř II.

Partneři