Srnčí zvěř, Pavel SCHERER

IG FB home kontakt

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Nabídka Vydavatelská činnost Kniha Srnčí zvěř I.

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Nabídka Vydavatelská činnost Kniha Srnčí zvěř I.Kniha Srnčí zvěř I. - www.scherer.cz
Úvodní stránka  Nabídka  Kniha Srnčí zvěř I. 

Kniha Srnčí zvěř I.

Je nejrozsáhlejší obrazová monografie, kterou v roce 2012 vydal autor vlastním nákladem. Kniha se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Smyslem jejího vydání bylo podat komplexní informace o biologii srnčí zvěře a primárně vyvrátit mýty a dogmata, která se bez kritického zkoumání předávají z jedné myslivecké generace na generaci následující. Kniha je cíleně zaměřena do nejvíce diskutovaných a stále aktuálních oblastí myslivecké praxe. Věnuje se reprodukci, etologickým a sociálním aspektům, příčinám vzniku asymetrických parůžků a faktorům, které je ovlivňují, genetice, základním podmínkám chovu, odhadu věku živé a ulovené srnčí zvěře a správným zásadám průběrného odstřelu. Rozsahem 332 stran a více než 1000 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické odborné dílo.

Počet stran 332, 10 kapitol, 1025 autentických fotografií, pevná šitá vazba, formát A4.

Knihu je možné objednat zde i s věnováním autora.

Prodejní cena publikace je 890 Kč + 200 Kč poštovné a balné.

Pro Slovenskou republiku a ostatní státy činí poštovné a balné 450 Kč.

Video ze křtu knihy zde.

 

Recenzní posudek

Předkládaná publikace je výsledkem autorovy více než desetileté práce se srnčí zvěří držené v jeho domácím chovu. V deseti kapitolách věnovaným jednotlivým aspektům chovu srnčí zvěře popisuje autor výsledky svých praktických pozorování a výzkumu této naší nejčetnější domácí zvěře. Je nutno ocenit především fakt, že veškerá pozorování jsou podložena systematicky vedenými záznamy a pečlivě zdokumentována fotografickým materiálem. Autor se věnuje problematice srnčí zvěře velmi aktivně dlouhou dobu a na úrovni práce je to znát. Práce přináší celou řadu nových, dosud nepublikovaných, poznatků o srnčí zvěři. Využívá rozsáhlého faktografického materiálu a porovnává výsledky vlastních šetření v rámci výzkumných prací s publikacemi a poznatky našich i zahraničních autorů zabývajících se studiem srnčí zvěře. Vyzdvihnout je třeba rozsáhlou fotografickou dokumentaci autorovy práce se srnčí zvěří. V podstatě se tímto předkládaná kniha stává obrazovou publikací umožňující i široké interesované veřejnosti nahlédnout do méně známých oblastí života a životních projevů srnčí zvěře a plně pochopit autorovy závěry prezentované v textové části knihy.

Je skutečností, že výzkum v soukromém zájmovém chovu není možné provádět se statisticky významným počtem sledovaných jedinců. Je to však jediná cesta jak dlouhodobě sledovat vývoj konkrétního jedince v jednotlivých fázích života a v závislosti na ročních obdobích. Autorovy poznatky vyplývající z jeho mnohaleté systematické práce se srnčí zvěří drženou v zajetí lze bezpochyby aplikovat v myslivecké praxi a přenést na volně žijící srnčí zvěř.

Schererovu práci lze považovat za průkopnickou a je bezpochyby značným přínosem pro mysliveckou praxi v chovu srnčí zvěře. Z těchto důvodů je žádoucí, aby byla vydaná a stala se tak součástí české myslivecké odborné literatury.

 

Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.

Kniha Srnčí zvěř I.

Partneři