Srnčí zvěř, Pavel SCHERER

IG FB home kontakt

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Úvodní stránka  Vítám Vás na mých stránkách

Pavel SCHERER - web o srnčí zvěři Home Úvodní stránka  Vítám Vás na mých stránkáchVítám Vás na mých stránkách - www.scherer.cz
Úvodní stránka  Vítám Vás na mých stránkách 

Vítám Vás na mých stránkách

Vážení přátelé myslivosti a milovníci naší krásné a ušlechtilé srnčí zvěře, vítejte na webových stránkách, které jsou výsledkem 27leté práce v oblasti individuálního výzkumu biologie srnčí zvěře.  Aktuálně spuštěné stránky jsou cíleně zaměřené do nejdiskutovanějších a biologicky nejvýznamnějších oblastí naší myslivecké praxe, a přináší exkluzivní videomateriály, které by ve volné přírodě šly zdokumentovat jen velice stěží.  Na těchto stránkách můžete shlédnout autentické videozáznamy z oblasti reprodukce, kladení srnčat, mateřské péče, postnatálního vývoje srnčat, biologického fenoménu - vývoje parůžků, vytloukání a shazování.

 

Historie chovu

Když jsem před 27 lety zakládal svůj vlastní, individuální chov srnčí zvěře, byl mým velikým vzorem Franz Vogt z Děčínského sněžníku a Albrecht von Bayern ze štýrské honitby. Jejich důsledná a cílevědomá péče o zvěř a produkce jedinců s kapitálními trofejemi mě přivedly k myšlence vyzkoušet jejich krmivářské metody a principy cílené selekce na vlastním chovu. Závěry, které v této oblasti oba pánové učinili, odpovídají na otázku, kterou si dodnes kladou generace myslivců – jak vyprodukovat srnce s kapitálními trofejemi. Jejich základní principy výživy a selekce mají v naší myslivecké praxi platnost dodnes.

V začátcích mého individuálního výzkumu biologie srnčí zvěře byl mým jediným chovným materiálem jeden nemocný (intoxikovaný) paličkáč a jedna srna neznámého původu a rodokmenu. Tenkrát jsem si stanovil priority a před mnoha svědky prohlásil, že budu chovat konstitučně a kondičně silné a zdravé jedince s kapitálními trofejemi. Tenkrát mě spousta myslivců považovala za blázna a moje zbožná přání za pouhou utopii. Za 27 let prošlo mým chovem několik desítek kusů srnčí zvěře, různých věkových tříd, různých trofejových kvalit a potenciálů, od průběrných jedinců až po medailové kusy.

Na těchto webových stránkách můžete shlédnout výsledky mé cílevědomé chovatelské práce.  V sekci fotogalerie a videa vám představím kapitální jedince s velmi vysokou chovnou hodnotou, kteří v zajetí dosáhli fenomenálních parožních parametrů a význačných bodových hodnot. Trofejově nejsilnější srnec prezentovaný v této části, pokořil v magickou hranici 200 b. CIC a podle nejčerstvějších informací je oficiálně nejsilnějším srncem světa, který „vyrostl“ přirozenou cestou.

Moje úspěchy v chovu srnčí zvěře nejsou žádnou „černou magií“, ani výsledkem po aplikaci různých hormonů či jiných „nelegálních“ aditiv, jak se někteří mohou domnívat. Moje úspěchy v chovu spočívají pouze v kvalitním genetickém založení jedinců, kvalitní výživě, cílené selekci, veterinární péči, klidovému faktoru bez stresu a důsledné cílevědomé péči.

Nechť tyto stránky zahřejí u srdce a pohladí tvář každého milovníka srnčí zvěře a jsou všem myslivcům motivací či inspirací k zvýšení chovné a trofejové kvality a k dosažení zdravé, silné a prospívající populace srnčí zvěře, jejíž existence by měla být vizitkou kulturní vyspělosti každého státu.                                                              

 

 

Vítám Vás na mých stránkách

Partneři